Yarışma Şartnamesi
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN
Yaratıcı Çocuklar Derneği
Samsung Electronics Türkiye

YARIŞMANIN KONUSU
“Samsung Solve for Tomorrow” bilim yarışmasına öğrenciler çevre, enerji, sağlık ve teknoloji alanlarında geliştirdikleri proje veya ürün sunumları ile katılabilirler.

YARIŞMANIN AMACI
“Samsung Solve for Tomorrow” yarışmasında öğrencilerin aşağıda belirtilen kazanımları edinmeleri hedeflenmektedir.
• Hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını açığa çıkarma imkânı sağlamak.
• Bilimi sevdirmek ve yeni buluşlar yapmaya yönlendirmek.
• Yenilikçi proje ve ürünleri ortaya koyabilecekleri temel becerileri kazandırmak.
• Bilim insanlarını ve buluşlarını tanıtarak bilgilerini arttırmak.
• Sorunları tespit etmek üzere Sivil Toplum Kuruluşları ile irtibata geçirerek sosyal sorumluluk bilincine sahip olmalarını sağlamak.
• Araştırma yapmalarını sağlayarak bilgi ve becerilerini geliştirmek.
• Mesleki seçimlerine ufuk açmak.
• Çözüm odaklı bireyler yetişmesini sağlamak.
• Yeteneklerini görmelerini sağlamak ve onları cesaretlendirerek özgüvenlerini artırmak.
• Yenilikçi bir bakışla insanlığa hizmet edecek buluşlar, projeler ve ürünleri ortaya çıkarabilecek bir neslin yetişmesine katkı sağlamak.
• Ülke adına patentli, markalı yeni buluşlar ve ürünler oluşturmayı hedeflemektedir.

TÜRÜ
Bilim Yarışması

HEDEF KİTLE
Türkiye geneli resmi ve özel okullar. Ortaokul (5., 6., 7., 8. Sınıflar) Lise ( Hz. 9., 10., 11., 12. Sınıflar) düzeyindeki öğrenciler.

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2020
Jüri Değerlendirme Tarihi: 15 Ocak 2021
Kazananlar, Ödül Töreni ve Sergileme Detayları: www.geleceginmucitleri.com adresinden duyurulacaktır.

KATILIM ŞARTLARI
• Türkiye geneli resmi ve özel okullar. Ortaokul (5., 6., 7., 8. Sınıflar) Lise ( Hz. 9., 10., 11., 12. Sınıflar) düzeyindeki öğrenciler.
• Öğrenciler çevre, enerji, sağlık, eğitim, teknoloji alanlarındaki proje ve ürün sunumları ile katılabilirler.
• Yarışmaya öğrenci tek başına katılabileceği gibi takım olarak da katılım sağlayabilir. Takım sayısı en fazla 3 kişi ile sınırlıdır. Takım olarak katılanlarda aynı okuldan olma şartı aranmamaktadır. Kendi kategorilerinde farklı sınıf seviyelerinden öğrenciler takım oluşturabilir.
• Başvuru işlemleri internet ortamında www.geleceginmucitleri.com adresinden yapılacaktır. Yarışma esaslarına yarışma kılavuzu sayfasından ulaşılabilecektir. Katılımcılar web sayfasındaki yarışma ile ilgili tüm adımları eksiksiz olarak doldurmalıdır. Ayrıca posta yolu ile dernek adresine gönderebilirler. Form bilgileri: Öğrenciler başvuruyu danışman öğretmen eşliğinde yapacaklardır. Okul adı, il adı, öğrenci adı soyadı ve kişinin izni ile danışman öğretmen iletişim ve e-posta adresi belirtilecektir.
• Yarışmaya katılımda proje/ürün sınırlaması yoktur.
• “Samsung Solve for Tomorrow” proje/ürün yarışmasındaki amaç öğrencilerin zihinsel üretim içinde olmasını sağlamaktır. Bu nedenle hazırlanan ve onaylanan projelerin başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) olmamalıdır. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bu şartlara uygun olmadığı tespit edilen proje/ürün hangi aşamada olursa olsun yarışmadan çıkarılacaktır. Verilen ödül, belge vb. geri alınacaktır.
• Yarışmacıların; Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Jüri üyeleri ve yarışmayı açan kuruluşta çalışanların herhangi birinin birinci dereceden akrabası olmaması, yarışma şartnamesinde belirtilen olası koşulları taşıması gerekmektedir.
• Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Jüri Üyelerinin birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.
• Yarışmaya katılan proje ve ürünlere öğretmen danışmanlık yapabilir. Danışman proje/ürünün oluşum sürecinde yol gösterici katkılar sağlar. Ayrıca isterse koçluk görevi de üstlenebilir. Koç projenin sunumu aşamasında öğrenciyi destekleyen, onu sunuma hazırlayan kişidir. Öğretmenin bu görevi yapamaması halinde öğrencinin velisi veya onların onayı dâhilinde başka bir koç seçilebilir.
• Yarışmaya katılan öğrenci/takımlar, velileri proje/ürün ve görsellerinin yarışmayı ve düzenleyen kuruluşları tanıtmak üzere yazılı/görsel medyada ve basılı malzemelerde kullanılacağını kabul etmiş sayılır.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Özgün olması.
• Sorunun saptanmış olması.

YARIŞMA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
• Bir sorunu çözüyor olması.
• Fayda sağlayıcı olmalı.
• Belirtilen sorun ile ilgili gerekli sivil toplum örgütleri, kurum, kuruluş ya da uzmanlarla görüşülmüş olması.
• Gerekli araştırmaların yapılmış olması.
• Kaynaklarda çeşitlilik. (web, kitap, dergi vb.)
• Sunumda sorun, çözüm aşamaları ve varılan sonucun net olarak algılanması.
• Yapılan proje/ürünün öğrenci veya takım tarafından yapılmış olması.
• Takım üyelerinin her birinin üstlendiği görevin net olması.
• Öğrenci/takım olarak sunuma iyi çalışılmış olması.
• Öğrencilerin sorulara rahat cevap verebiliyor olması.
• Verilen örnekler ile sunumun ikna edici olması.
• Destekleyici anlatım metotlarının olması. (Çizim, maket, video, power point sunum, deney vb.)
• Yaratıcı bir sunum olması. (tiyatro, kostüm, müzik gibi unsurların kullanılması)
• Seyirciler açısından izlemesi eğlenceli, farklı ve keyifli bir sunum olması.

YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER
• Yarışmacı/yarışmacılar sponsor firma desteğiyle geliştirdikleri proje ve ürünleriyle bilimsel ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların yarışmalarına katılabilirler. Bunun dışında kalan bilimsel yarışmalarına katılımları durumda Samsung Solve for Tomorrow yarışmasından elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanım geri alınacaktır.
• Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru WEB sayfası aracılığıyla yapılacaktır.
• Yarışmacılar www.geleceginmucitleri.com adresinden temin edilecek “Yarışma Şartnamesini okur ve istenen bilgileri eksiksiz doldurup internet üzerinden onaylar.
• Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenerek bilgilerin Yaratıcı Çocuklar Derneği’ne ulaşmasını takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun dernek tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.
• Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Yarışmacılar katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ayrıca, uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
• Yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.
• Yarışmacılar yarışmaya, her tasarım için ayrı başvuru yapmak şartıyla istedikleri kadar proje/ürün ile katılabileceklerdir.
• Yarışmacıların “Yarışma Başvuru Formu”nun üzerindeki adres, telefon ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, takım çalışmasıysa her takım elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.
• Yarışmacıların isimleri, danışman öğretmen iletişim bilgileri ve okul isimleri ve Birinci Aşamada sadece Yarışma Sekretaryası, İkinci Aşamadan itibaren ise Asli Jüri Üyeleri tarafından açık olarak bilinecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kandilli Mah. Kandilli İskele Cad. No: 3, D: 6 34684 Üsküdar- İstanbul
Tel: 0216 332 78 58

SEÇİCİ KURUL
Prof. Önder KÜÇÜKERMAN
Haliç Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Kaan DERİCİOĞLU
Ankara Patent Bürosu Genel Müdürü

Ömer Barış GÖKPINAR
Samsung Türkiye Pazarlama Direktörü

Aslı AVAN
Samsung Türkiye Kurumsal Vatandaşlık Müdürü

Demet SABANCI ÇETİNDOĞAN
Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı

Didem ÇAPA
Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

DANIŞMAN
• Öğrenci/takım hazırlayacakları her proje/ürün için bir danışman öğretmen seçebilir.
• Öğretmenler birden fazla projeye danışmanlık yapabilirler.
• Okulda Fen Bilimleri ile Teknoloji ve Tasarım branşlarında görevli öğretmenin bulunmaması ya da okulda bu branşlarda gönüllü öğretmenin olmaması durumunda, başka branşlardaki öğretmenler de proje danışman öğretmeni olarak görev alabilirler.
• Danışman proje/ürünü öğrenci adına hazırlayan değil, hazırlayan öğrenci veya takıma yön gösterecek şekilde danışmanlık yapmalıdır.
• Proje/ürünün özgün olması, bir sorunu çözüyor olması ve fayda sağlayıcı olmasının esas alınmasını sağlayacak şekilde öğrenci/ takımı yönlendirir.
• Öğrenci/takımı gerekli araştırmaları yapmaya ve gerekli kaynaklardan faydalanmaya yönlendirirler.
• Takım üyelerinin görevlerini seçmesine ve üstlendiği bu görevlerin net olarak algılanmasına yardım eder.
• Yarışma başvuru formunun doldurulması ardından gerekli kontrolleri yaparak eksiklerin tamamlanmasını sağlar.
• Danışman istediği takdirde koçluk yapabilir.

KOÇ
• Öğrenci/takımı sunuma hazırlar.
• Öğrenci/takımı her proje/ürün için tek bir koç sunuma hazırlar.
• Koç sunumu öğrenci/takım adına hazırlayan değil, hazırlanan öğrenci/takıma yön gösterecek, yardımcı olacak şekilde koçluk yapmalıdır.
• Takım sunumu ise öğrencilerin üstlendiği görevleri net olarak belirtilmesini sağlar.
• Sunumun yaratıcı ve eğlendirici olması için onun fikirleri dahilinde yardımcı olur.

PROJE NEDİR?
Proje, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin olup olmadığının araştırılması söz konusudur. Proje süreci, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kâğıda dökülmesi, geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından yeni proje fikirlerinin üretilmesine kadar olan süreçleri içerir.

PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR?
• Projenin her aşamasında bilimsel çalışmanın bütün özelliklerinin görülmesi gerekir. Bilimsel yöntem, gözlemleri-olayları açıklamak ve sorulara cevap vermek için kullanılan deneysel bir süreçtir.
• Bilim adamları doğadaki neden-sonuç ilişkilerini belirlemek için bilimsel yöntem kullanır. Başka bir deyişle onlar, bir deney tasarlayarak bir ögeyi başka bir ögenin “nedeni” haline getirirler böylece diğerini-sonucu, tahmin edilebilir hale dönüştürürler.
• Yapacağınız projedeki çalışmalarınızda bilimsel yöntem izlemek, sorunuzu belirlerken, varsayımınızı geliştirirken, deneyinizi tasarlarken, yaparken ve değerlendirirken sizlere yardımcı olacaktır.

BİLİMSEL YÖNTEMİN ADIMLARI
1. Bir Soru Sorun: Bilimsel yöntem, gözlemlerinize ilişkin bir soru sorduğunuz zaman başlar. Nasıl, Ne, Ne zaman, Kim, Hangi, Neden ya da Nerede? Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen konulardan seçilmelidir. Akla pek çok fikir gelebilir. Bunlar not edilmeli hemen karar verilmemelidir. Bunlar arasından; yapılabilecek, merak duyulan ve ilgi uyandıran bir konu seçilmelidir.

2. Konuyla ilgili Araştırma Yapın: Sorunuzu cevaplamak için konuyla ilgili var olan bilgilerle ilgili araştırma yapmalısınız. İyi bir bilim insanı olmak, başkalarının önceden yaptığı yanlışları yapmamak ve araştırmada elde ettiğiniz, bir araya getirdiğiniz, bilgilerin boşa gitmemesi için, kütüphanede ve internette araştırma yapmadan önce bir araştırma planı yapmalısınız. Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal toplanabilir.

3. Varsayım Oluşturun, Projenizi Tanımlayın: Varsayım, olayların nasıl meydana geldiğine ilişkin düzenlenmiş tahmindir. "Eğer (ben bunu yaparsam) ,(sonra) (bu) (olur)" Varsayımınızı kolayca ölçülebilir ve asıl sorunuzu yanıtlamaya yardımcı olacak biçimde oluşturmalısınız.

Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışığında projenin amacı, hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen sonuçlar da tanımlanmalıdır. Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılır. Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedef, birden fazla olabilir. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.

4. Varsayımınızı Bir Deney Yaparak Sınayın: Deneyiniz varsayımınızın doğru mu yanlış mı olduğunu sınayacak, gösterecektir. Deneyinizin hassas ve kurallara uygun bir şekilde yapılması çok önemlidir. Deneyinizi uygun ve geçerli bir şekilde yapmak için bir faktörü değiştirirken diğer tüm koşulları aynı tutmalısınız. Deneyinizde elde ettiğiniz ilk sonucun kaza sonucu ulaşılmış bir sonuç olmadığından emin olmak için deneyinizi birkaç sefer tekrarlamalısınız.

5. Verilerinizi Değerlendirin ve Sonuç Ortaya Koymaya Çalışın: Deneyinizi yaparken ve tamamladığınızda kaydettiğiniz ölçümlerinizi varsayımınızın doğru mu yanlış mı olduğunu görmek için analiz etmelisiniz. Bilim adamları çoğunlukla varsayımlarının yanlış olduğu sonucuna ulaşırlar. Böyle durumlarda en baştan başlayarak yeni bir varsayım oluştururlar. Varsayımlarının doğru olduğu sonucuna ulaşırlarsa da bu defa başka bir yoldan bu sonucu sınamaları gerekebilir.

6. Sonuçlarınızı Açıklayın-Paylaşın: Projenizi tamamlamak için sonuçlarınızı bir raporla ya da pano-posterle açıklamalı, paylaşmalısınız. Bilim insanları da bunun benzerini yaparlar. Elde ettikleri sonuçlara ilişkin raporları ya bilimsel bir dergide yayımlarlar ya da bilimsel bir toplantıda sunarlar.

ÖDÜLLER
Başarılı olan projelere verilecek toplam 3 hediye çeki bulunmaktadır. (Birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü) Başarılı yarışmacılar hediye çeklerini ödül töreni sırasında velileri vesayetinde teslim alacaktır.

• Birincilik Ödülü : 10.000 TL değerinde, Samsung Online Mağaza’da tüm ürünlerde geçerli hediye çeki.
• İkincilik Ödülü : 5.000 TL değerinde, Samsung Online Mağaza’da tüm ürünlerde geçerli hediye çeki.
• Üçüncülük Ödülü : 2.500 TL değerinde, Samsung Online Mağaza’da tüm ürünlerde geçerli hediye çeki.

1 - Kişisel veya takım halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar, kupa, madalya ve sertifika verilecektir.

Açıklama: 2017/25 Sayılı Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri Genelgesine göre Eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserler ancak eser sahibinin izniyle basım yayın vb. yerlerde kullanılabilir.