Yarışma Hakkında
“Samsung Solve for Tomorrow” bilim yarışması; Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin, Samsung Electronics Türkiye işbirliğinde kültür bilincine sahip, bilme ve sanata önem veren, yaratıcı ve evrensel bir kuşak için ülke genelinde geliştirdiği ortak bir projedir.

“Samsung Solve for Tomorrow” bilim yarışmasında öğrencilerin aşağıda belirtilen kazanımları edinmeleri hedeflenmektedir:
Hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını açığa çıkarma imkânı sağlamak,
Bilimi sevdirmek ve yeni buluşlar yapmaya yönlendirmek,
Yenilikçi proje ve ürünleri ortaya koyabilecekleri temel becerileri kazandırmak,
Bilim insanlarını ve buluşlarını tanıtarak bilgilerini arttırmak,
Sorunları tespit etmek üzere Sivil Toplum Kuruluşları ile irtibata geçirerek sosyal sorumluluk bilincine sahip olmalarını sağlamak,
Araştırma yapmalarını sağlayarak bilgi ve becerilerini geliştirmek,
Mesleki seçimlerine ufuk açmak,
Çözüm odaklı bireyler yetişmesini sağlamak,
Yeteneklerini görmelerini sağlamak ve onları cesaretlendirerek özgüvenlerini artırmak,
Yenilikçi bir bakışla insanlığa hizmet edecek buluşlar, projeler ve ürünleri ortaya çıkarabilecek bir neslin yetişmesine katkı sağlamak,
Ülke adına patentli, markalı yeni buluşlar ve ürünler oluşturmayı hedeflemektedir.